top of page
Kvalitetspolicy

Vår visjon er å gjøre kunden fornøyd. Det å utføre arbeidet riktig første gang, og til riktig tid skal være vår største prioritet. Vi skal gjøre vårt ytterste hver dag for å tilfredsstille kundens behov og forhåpninger, ihht gjeldende forutsetninger og avtaler. Vi arbeider hver dag med å finne nye og bedre løsninger både for våre kunder, leverandører og ansatte.

Mål

Vår bedrift tror at alle ulykker kan unngås, og vårt mål er null skader på mennesker. Vi tror det er viktig å arbeide kontinuerlig for å forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsresultatene i alle våre aktiviteter. Alle som arbeider i bedriften er ansvarlige for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Bedriftens utvikling og suksess er reflekter av våre prestasjoner innenfor HMS og de ansattes arbeidsmiljø. Målet er kort – ingen ulykker, ingen personskader og skader på ytremiljø. 

bottom of page